Ramoto
 

Pasūtītāju ievērībai

      Nododot pasūtījumu, jāatstāj pasūtītāja vārds, uzvārds, adrese un telefona numurs.

    Dzinēju galvām, blokiem un citām daļām jābūt tīrām no eļļas, degvielas, dzesēšanas šķidruma, smiltīm un citiem netīrumiem. Ja šis noteikums nav izpildīts, par tīrīšanu un mazgāšanu jāmaksā papildus. Nekādi metināšanas un sildīšanas darbi netiks veikti netīrām, eļļainām un neizjauktām daļām, kā arī daļām, kas satur plastmasu, gumiju, krāsu un citas viegli degošas vielas.

             Gatavos pasūtījumus uzglabājam 1 kalendāro mēnesi, ja nav atrunāti citi termiņi. Pēc glabāšanas termiņa notecēšanas tiek risināts jautājums par neizņemto un pilnīgi neapmaksāto pasūtījumu pārdošanu, lai segtu izdevumus.

    Ja apmaksu veic ar pārskaitījumu, pasūtītājam jāatstāj savi rekvizīti rēķina izrakstīšanai jau pasūtījuma nodošanas dienā.

     Visiem darbiem ir 3 mēnešu garantija. Garantija attiecas tikai uz konkrēto darbu, t.i. metinājumu, plaisas remontu, nomainītu vai izfrēzētu ligzdu, utt. Garantija neattiecas uz veciem, ieplaisājušiem liesmu kameru ieliktņiem, veciem vārstiem un citām dilušām detaļām. Garantija neattiecas uz dzinēja galvas remontu, ja deformētam blokam pirms galvas montāžas nav slīpēta bloka augšējā plakne un pēc galvas montāžas ir sūdzības par gāzu vai dzesēšanas šķidruma noplūdi, kas radusies nepareizas montāžas rezultātā.

    SIA RAMOTO nav telpu un aprīkojuma automobiļu apkopei, tā nenodarbojas ar demontāžas un montāžas darbiem. Atsevišķos gadījumos, vienojoties par papildus maksu, var tikt veikta vārstu atsperu demontāža, dzinēja galvu mazgāšana, salikšana u.c. darbi.

     Steidzami pasūtījumi par 25% dārgāki.

  

«Uz augšu